داستان ترسناک درام دودوست

جهت ورود کلیک فرمایید


داستان دودست یکی ازداستان های پرطرفدارمهردادخالدی می باشد.که شما می توانیدآن رابالینک زیردانلودنمایید

فاز:دراماتیک،ترسناک

(توجه کنیدکه این داستان صرفاًبه منظورداتان ترسناک نوشته شده وهدف آن یک داستان درام نبوده)    درجه ترس:2         درجه درام:1

دانلودداستان


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای